Beste Walter

Hierbij wat extra achtergrond informatie van wat ik je vorige week in sneltreinvaart heb verteld. Er is veel meer informatie maar ik denk dat dit even het meest belangrijke is. 

Ik hoor graag wat je ervan vindt. 

Groeten,
Ilja

Ilja: T: +31 6 41235290; E: ilja.van.den.berg@mindthepeople.com; L: linkedin


OVER MIND THE PEOPLE

Wij creëren bewustwordingscampagnes 
aangaande complexe onderwerpen binnen organisaties,
voor de nieuwsgierige en netwerkende medewerker.

We gebruiken kunst om de nieuwsgierigheid te stimuleren,
wetenschap om de nieuwsgierigheid te voeden,
gaming om de community te betrekken,
en het sociale platform om de discussie aan te gaan. 

Met tekst, animatie en video brengen wij de boodschap.


WAAROM?

VOOR DE MEDEWERKER

In de huidige snel veranderende wereld ervaart de medewerker veel veranderingen: met minder mensen meer doen, beter samenwerken, kennis delen, netwerken, anders organiseren, flexibel werken etc.. Omdat hij het door alle veranderingen vaak druk heeft, is hij niet altijd in de gelegenheid de veranderingen goed te begrijpen waardoor er soms weerstand bij de medewerker kan ontstaan. 

Gevoed door wetenschappelijke informatie en met een gezonde dosis humor en zelfspot, maken wij de medewerker bewust van de situatie en geven we hem handvatten om aan verbetering te werken. 

VOOR DE ORGANISATIE

Door op een leuke manier objectieve informatie te verschaffen aan de medewerker wordt er meer begrip gecreëerd voor de situatie waar hij zich in bevindt. De medewerker wórdt daardoor niet veranderd maar staat zelf aan het roer van de verandering. De medewerker vertoont minder weerstand en is geneigd meer naar de mogelijkheden van de verandering te kijken.

Voor de ondernemingsraad

Een goede relatie met de achterban is noodzakelijk voor een ondernemingsraad, niet alleen om feedback te ontvangen maar ook om issues te signaleren, ideeën voor verbetering te verzamelen en inhoudelijke expertise op te halen. Medewerkers kunnen alleen goed participeren als ze de juiste kennis en informatie hebben. MTP verschaft informatie voor de medewerker om bepaalde situaties beter te begrijpen zodat hij in staat is een oordeel te vormen en via het (sociale) intranet vragen te stellen, issues aan te dragen, ideeën te opperen en kennis te delen. Door leuke informatieve content aan te dragen verbetert de OR haar relatie met de achterban. Zij is zichtbaar en verschaft verduidelijking op complexe thema's en levert daarmee ook directe toegevoegde waarde aan de medewerker, namelijk kennis en inzicht. 


HOE?

Wij faciliteren de behoefte van het individu voor kwalitatieve objectieve informatie. De informatie die we verschaffen sluit aan op de persoonlijke belevingswereld van de medewerker en wordt vanuit die belevingswereld vertaalt naar het grotere geheel van de werkomgeving.

We geven handvatten om met complexe situaties om te gaan. We geven geen antwoorden maar stellen vragen zodat de medewerker zelf over zijn situatie nadenkt. 

We bieden onze content aan op het (social) intranet en in de fysieke ruimte. Onze content is simpel, boeiend, toepasbaar en laagdrempelig.


WAT?

MTP biedt zowel maatwerk (bewustwordingscampagnes) als standaard content op het online platform. Omdat MTP nog in haar beginfase zit, focussen we nu alleen op de bewustwordingscampagnes. Zodra er meer content is geproduceerd, kan er over gestapt worden naar een abonnement.

MAATWERK

In opdracht ontwikkelen we samen met de opdrachtgever een bewustwordingscampagne rondom een bepaald thema. We gebruiken hiervoor zowel de fysieke ruimte als de online omgeving om onze doelgroep te benaderen. 

ABONNEMENT

Middels een abonnement is het mogelijk om het ontwikkelde materiaal van Mind the People te ontvangen. Het materiaal is vooral geschikt voor social intranets maar het is ook mogelijk om dit via het gewone intranet aan te bieden. Onze community managers plaatsen dagelijks de content op de online omgeving.

We zenden onze informatie over de (sociale) intranetten van bedrijven uit. Wij creëren een community binnen het (sociale) intranet platform en daar plaatsen we de content. Medewerkers kunnen een lid van de community worden, ze dragen bij, communiceren en delen kennis.

We gebruiken video’s om wetenschappelijke onderwerpen te behandelen en animatie om complexe informatie duidelijk over te brengen. Kunstenaars prikkelen medewerkers middels tekst en tekening om over het onderwerp na te denken. Community managers stimuleren de dialoog. 

Organisaties kunnen de onderwerpen kiezen, maar ze hebben geen invloed op de inhoud die wordt uitgezonden, alleen de medewerkers of de OR heeft dat.

onderwerpen

We stellen wekelijks een vraag die we behandelen. Suggesties voor vragen zijn:

 1. Waarom is het zo moeilijk om mijn gedrag te veranderen? 
  Hoe werken je hersens? Hoe zijn we biologisch geprogrammeerd? Wat kan ik doen om toch te veranderen?
 2. Hoe flexibel kan ik zijn?
  Om te overleven zijn we geprogrammeerd om zoveel mogelijk vanuit routine te werken, hierdoor kan je snel reageren. Kunnen we dan wel flexibel zijn? Hoe kan ik flexibeler worden?
 3. Waar kan ik verantwoordelijk voor zijn?
  We krijgen steeds meer verantwoordelijkheid zodat we slagvaardiger kunnen zijn in ons werk. Wat is verantwoordelijkheid? Waarom vind ik het moeilijk om verantwoordelijkheid te nemen? Hoe kan ik verantwoordelijkheid beter managen?
 4. Wat is de Return on Investment van politiek bedrijven?
  We weten dat er politiek wordt bedreven in organisaties maar wat kost dat eigenlijk en wat levert het op?
 5. Wat heb ik te verbergen?
  We worden er steeds meer voor gewaarschuwd 'Cybercrime' maar als je niks verkeerds doet dan heb je toch ook niks te verbergen, of misschien toch wel?

VOORBEELD CAMPAGNE: VERANDEREN

HOE FRANK BEN JIJ?

Dit is het eerste filmpje van een campagne rondom gedragsverandering. In de afgelopen tijd zijn er veel veranderingen geweest binnen organisaties, processen zijn veranderd, systemen zijn aangepast en mensen zijn verplaatst. Het gedrag is vaak nog hetzelfde gebleven. Niet omdat mensen niet willen maar vaak omdat ze niet weten hoe. 

Gevoed door wetenschappelijke informatie en met een gezonde dosis humor en zelfspot, maken wij de medewerker bewust van zijn gedrag en geven we hem handvatten om aan zijn eigen gedrag te werken.  lees meer >>


WAT ZOEKEN WE?

Tot op heden heeft MTP altijd haar dienst aan HR afdeling, 'change' programma managers en Learning & development afdelingen aangeboden, ING, Buitenlandse Zaken, ABN AMRO, Akzo Nobel, KLM. Omdat het over campagnes gaat die veel impact hebben, duurt het heel lang voordat er daadwerkelijk een 'go' is op een campagne. Daarnaast verliest de campagne aan objectiviteit omdat de organisatie toch haar medewerkers in een bepaalde richting wil sturen. Ik ben van mening dat de content 'zuiver' blijft als het vanuit de OR wordt geïnitieerd. 

Ik zou graag samen met een vernieuwende OR een campagne ontwikkelen die voor meerdere gemeentelijke organisaties geschikt is. De campagne kan vervolgens bij andere OR-en van gemeenten worden aangeboden. Ik zou daarvoor gebruik willen maken van het A+O fonds gemeenten. 

We willen graag de inhoud ontwikkelen samen met de OR-leden en samen met een inhoudelijk expert (zoals MZ services). Misschien is het ook een mogelijkheid om het ontwikkelde product gezamenlijk aan te bieden tegen implementatie kosten aan het eigen netwerk.

ONS TEAM