kenan.png

WAAROM WE HET NIET OVER PHISHING MAILS MOETEN HEBBEN 

MAAR OVER digitale NORMEN EN WAARDEN

Waarom we het niet over phishing mails moeten hebben maar over digitale normen en waarden

Veel van de huidige Cybersecurity campagnes  worden ingezet om concrete problemen binnen de organisatie aan te pakken zoals phishing mails, ransomware of onveilige USB sticks. Uiteraard zijn dit belangrijke thema’s maar wij denken dat het effect op de algehele veiligheid van de organisatie beperkt is. Cybersecurity gaat namelijk niet alleen over de kwetsbaarheden in onze soft- en hardware en de informatie die zij dragen maar ook over de kwetsbaarheden in onze de digitale cultuur en haar relatie tot de niet-digitale-cultuur. De bedreigingen zijn steeds intelligenter, steeds psychologischer of prikkelen ethische vraagstukken. Omwille van de veiligheid wordt er een beroep gedaan op onze verantwoordelijkheid, bedachtzaamheid en zorgvuldigheid. Wij denken dat het wapenen tegen concrete acties niet voldoende is, maar dat nieuwe normen en waarden voor onze digitale cultuur gecreëerd moeten worden om een veiligere omgeving te realiseren.


HOE DOEN WE DAT?

Om aandacht te creëren voor het thema, ontwikkelen we kennis die we in de vorm van een online artikel openbaar beschikbaar stellen. Aan het artikel voegen we een campagne opzet toe. Vervolgens benoemen we de partners die op de verschillende elementen binnen de campagne kunnen ondersteunen. De online omgeving biedt tevens de mogelijkheid om in contact te treden en samen met de partners een campagne op te starten.
Bekijk hier een draft voorbeeld van een artikel >>

Online artikel

De doelgroep voor het artikel zijn de professionals die zich direct of indirect bezighouden met het ontwikkelen van interne bewustwordingscampagnes op het gebied van cybersecurity. 

Het doel van het artikel is het aanzetten tot veranderen van de huidige bewustwordingscampagnes om zodoende de algehele veiligheid van organisaties te vergroten. Het artikel laat zien dat juist de normen en waarden van onze digitale cultuur en het bij behorende gedrag, een belangrijke schakel zijn bij het creëren van veiligheid.
Bekijk de opzet voor een bewustwordingscampagne >>

Het artikel wordt creatief weergegeven en onderbouwd met wetenschappelijke artikelen. Omdat cultuur en gedrag soms moeilijk grijpbare concepten zijn, vullen we het artikel aan met een kort verfilmd verhaal van 2 a 3 minuten geschreven door een bekende schrijver,. In de mini film wordt duidelijk waarom het creëren van nieuwe normen en waarden zo belangrijk zijn. 

In samenwerking met reclame makers creëren we een beeld dat aandacht vraagt voor het artikel. Dit artikel wordt op de volgende wijze verspreid:

  • in relevante communities;
  • in relevante linkedin communities en via twitter;
  • bij traditionele online media zoals BNR, FD of RTLZ.

partners

Bij het onderdeel partners presenteren we de partners die kunnen bijdragen bij de uitvoer van de campagne. We presenteren hierbij niet alleen de organisaties maar juist hun mensen die ingezet kunnen worden. Dit zijn programmamanagers, campagneleiders, verandermanagers, designers, gamedesigners, videoproductie medewerkers, communicatiespecialisten, antropologen, conceptontwikkelaars.


WE WILLEN GRAAG SAMENWERKEN

Voor het realiseren van een dergelijk artikel hebben we een inhoudelijk partner nodig die graag haar tijd en kennis wil investeren. Atos Consulting heeft niet alleen inhoudelijke kennis op het gebied van Cybercrime maar begrijpt ook welke digitale mindset de medewerkers van grote organisaties nodig hebben om een meer veilige omgeving te creëren. 

Voor het realiseren van de minifilm en de grafische elementen van het artikel, vragen we de subsidie van het stimuleringsfonds creatieve industrie aan. 

Onze vraag aan Atos:

  • Wil Atos als inhoudelijke kennispartner betrokken worden bij het artikel en bij het creëren van de minifilm?
  • Is Atos bereid daar tijd in te investeren?
  • Wil Atos opgenomen worden als partner bij de realisatie van bewustwordingscampagnes? 

De subsidie moet voor 18 oktober worden aangevraagd. 

Wij kijken uit naar een samenwerking met Atos consulting zowel vanwege de inhoudelijke expertise als het expertise op programma management bij grote organisaties.

Mochten er nog vragen zijn neem gerust contact met ons op!
Ilja van den Berg (oprichter Mind the People)
Ilja.van.den.berg@mindthepeople.com
+31 6 41235290