Agile manifest

 1. Mensen en hun onderlinge interactie BOVEN processen en tools
 2. Werkende software BOVEN allesomvattende documentatie
 3. Samenwerking met de klant BOVEN contractonderhandelingen
 4. Inspelen op verandering BOVEN het volgen van een plan

Agile principes gebaseerd op het manifest

 1. Onze hoogste prioriteit is het tevredenstellen van de klant door het vroegtijdig en voortdurend opleveren van WAARDEVOLLE software;
 2. VERWELKOM VERANDER BEHOEFTES, zelfs laat in het ontwikkelproces. Agile processen benutten verandering tot concurrentievoordeel van de klant;
 3. LEVER REGELMATIG WERKENDE SOFTWARE OP. Liefst iedere paar weken, hooguit iedere paar maanden;
 4. Mensen uit de BUSINESS en ONTWIKKELAARS moeten dagelijks SAMENWERKEN gedurende het gehele project;
 5. Bouw projecten rond GEMOTIVEERDE INDIVIDUEN. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren;
 6. De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen in en met een ontwikkelteam is door MET ELKAAR FACE TO FACE TE PRATEN;
 7. WERKENDE SOFTWARE IS DE BELANGRIJKSTE MAAT VOOR VOORTGANG;
 8. Agile processen bevorderen DUURZAME ONTWIKKELING. De opdrachtgevers, ontwikkelaars en gebruikers moeten een constant tempo eeuwig kunnen volhouden;
 9. Voortdurende aandacht voor TECHNISCH MEESTERSCHAP en een goed ontwerp versterken agility;
 10. ÈENVOUD, de kunst van heet maximaliseren van heet werk dat niet gedaan wordt, is essentieel;
 11. De beste architecturen, eisen en ontwerpen komen voort uit ZELFORGANISERENDE TEAMS;
 12. Op vaste tijden, REFLECTEERT HET TEAM HOE HET EFFECTIEVER KAN WORDEN en past vervolgens zijn gedrag daarop aan.